5 องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบป้ายไฟหน้าร้าน

จะออกแบบป้ายไฟหน้าร้านทั้งที ต้องรู้ว่าป้ายไฟควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง วันนี้เราจึงมี 5 องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบป้ายไฟหน้าร้านมาฝากทุกท่าน