บริษัท ลุงหนวด จำกัด 

42 หมู่ 2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร 052-001686

loongnuad.co.ltd@gmail.com

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้ทุกวัน 
(จันทร์-เสาร์) เวลา 10:00 – 18:00 น.