ฉลากสินค้าที่ดี ออกแบบอย่างไร?

การออกแบบฉลากสินค้าที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ตาม ข้อมูลต้องมีความชัดเจนและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
5/5 - (3 votes)
การออกแบบฉลากสินค้าที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ตาม ข้อมูลต้องมีความชัดเจนและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งการใส่ข้อมูลลงในฉลากสินค้าไม่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้น ๆ แต่ต้องมีการใส่ข้อมูลที่จำเป็นและชัดเจน เนื่องด้วยข้อจำกัดของฉลากสินค้าที่มีขนาดเล็ก จึงทำให้ไม่สามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างลงบนฉลากสินค้าได้วันนี้เราจึงจะมาแนะนำว่าถ้าคุณต้องการออกแบบฉลากสินค้าควรใส่รายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อให้ครบถ้วน และเป็นฉลากสินค้าที่ดี 

อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าฉลากสินค้าต้องมีข้อมูลที่จำเป็น และครบถ้วนชัดเจน โดยข้อมูลที่จะต้องใส่ในฉลากสินค้ามี ดังนี้

1. ชื่อสินค้า ชื่อแบรนด์ของสินค้า

2.ตราสินค้าโลโก้สินค้าสัญลักษณ์ของแบรนด์ร้านคุณ

3.การใส่รายละเอียดของสินค้า

  • การใส่ประเภทของสินค้า เช่น เบเกอรี่ ขนมไทย หรือ เครื่องดื่มสมุนไพร
  • การใส่รายละเอียดหรือสรรพคุณของสินค้า เช่น กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอาจจะใส่ถึงสรรพคุณของสินค้าชิ้นนี้ว่าช่วยดูแลผิวพรรณทางด้านไหน
  • การใส่ข้อมูลโภชนาการ เหมาะสำหรับสินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องปรุงรส ตามหลักของมาตรฐานอย. (สํานักงานอาหารและยา) 
  • ข้อมูลส่วนประกอบของสินค้า เช่น สินค้าชิ้นนี้ผลิตจากวัตถุดิบใดบ้าง สัดส่วนวัตถุดิบเท่าไหร่
  • การใส่ข้อมูลวันผลิต และวันหมดอายุ
  • การใส่ข้อความคำเตือน สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น  ใช้สำหรับบำรุงผิวห้ามรับประทาน
  • การใส่ปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้า
  • การใส่ช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือเว็บไซต์ของร้าน เบอร์โทรสำหรับติดต่อ หรือช่องทางอีเมล์