ชวนรู้จัก บรรจุภัณฑ์ คืออะไร พร้อมเคล็ดลับออกแบบให้มัดใจลูกค้า

ชวนรู้จัก บรรจุภัณฑ์ คืออะไร พร้อมเคล็ดลับออกแบบให้มัดใจลูกค้า
ให้คะแนน post

ในยุคปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ส่วนตัว หรือแม้กระทั่งสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อบรรจุและปกป้องผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษา นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคด้วยการออกแบบที่สวยงามและโดดเด่น

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์ คืออะไร

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์ คืออะไร

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) คือการออกแบบและการผลิตวัสดุหรือกล่องที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ และการจำหน่าย นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เช่น ข้อมูลโภชนาการ วันหมดอายุ และคำแนะนำการใช้

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

 • การปกป้องผลิตภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ และการจัดจำหน่าย รวมถึงป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
 • การเก็บรักษาคุณภาพ: บรรจุภัณฑ์ที่ดีช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอาหารและเครื่องดื่ม
 • การสื่อสารข้อมูล: บรรจุภัณฑ์เป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เช่น ข้อมูลโภชนาการ วิธีการใช้ และวันหมดอายุ
 • การส่งเสริมการขาย: บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบสวยงามและน่าสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
 • การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์: บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์สามารถช่วยสร้างความจดจำและความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

ปัจจุบันประเภท ของบรรจุภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันประเภท ของบรรจุภัณฑ์ มีอะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้:

1.บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษผลิตจากเยื่อกระดาษชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความสามารถในการย่อยสลายได้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ บรรจุภัณฑ์กระดาษแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่:

 • เยื่อกระดาษคุณภาพ: ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ และกล่องข้าว ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เยื่อกระดาษรีไซเคิล: ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์เช่น กล่องลูกฟูก ถาดไข่ และถาดรองแก้วกาแฟ ที่เน้นความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความปลอดภัย และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

2.บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ พลาสติกคงรูป และพลาสติกอ่อนตัว ทั้งสองประเภทนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น ขวดพลาสติก ถ้วย และถาดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังมีความเอนกประสงค์ สามารถบรรจุอาหารร้อน อาหารสด และอาหารแช่แข็งได้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่:

 • พลาสติกโพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท (Polyethylene Terephthalate – PET)
 • พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High-Density Polyethylene – HDPE)
 • พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride – PVC)
 • พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Polyethylene – LDPE)
 • พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene – PP)
 • พลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene – PS)

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหมาะสมจะช่วยให้การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังมีความปลอดภัยและใช้งานได้สะดวกในหลากหลายสถานการณ์.

3.บรรจุภัณฑ์โลหะ

บรรจุภัณฑ์โลหะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมาอย่างยาวนาน มีความแข็งแรงทนทานที่สุด และสามารถต้านทานต่อสภาพอากาศ แมลง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เรามักพบเห็นบรรจุภัณฑ์โลหะในสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เครื่องดื่มกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป ถังหูหิ้ว หลอดเครื่องสำอาง อลูมิเนียมฟอยล์ อลูมิเนียมแผ่นเปลว และกระป๋องฉีดพ่นต่างๆ บรรจุภัณฑ์โลหะยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากความแข็งแรงและคงทน

4.บรรจุภัณฑ์แก้ว

บรรจุภัณฑ์แก้วถูกผลิตขึ้นผ่านกระบวนการความร้อน ทำให้มีความสวยงามและใส สามารถทำเป็นสีต่างๆ ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแก้วมีความเปราะบางและแตกหักง่าย จึงไม่นิยมนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภัณฑ์แก้วมักใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษรังไข่ เพื่อป้องกันการแตกร้าว บรรจุภัณฑ์แก้วที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 สีหลัก คือ:

 • สีใส: ใช้กันมากและใช้ทั่วไป เช่น ขวดแก้ว ขวดน้ำหอม ขวดน้ำพริก ขวดแยม และอื่นๆ
 • สีเขียว: ใช้กับเครื่องดื่ม โดยมีลักษณะการป้องกันที่คล้ายกับสีอำพัน
 • สีอำพัน: นิยมใช้ทำขวดยาและขวดเบียร์ ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเมื่อถูกแสงแดดหรือความร้อนได้ดี

5.บรรจุภัณฑ์ไม้

บรรจุภัณฑ์ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ส่วนไม้ที่นิยมใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ไม้เบญจพรรณ, ไม้อัด, ไม้แผ่น และเส้นใยไม้ เป็นต้น วัสดุจากไม้เหล่านี้สามารถปลูกทดแทนได้หลังการใช้งาน ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์ไม้เหมาะสำหรับการใช้งานในสินค้าขายส่งมากกว่าบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก แต่ก็สามารถออกแบบให้มีความหลากหลายได้ในหลายรูปแบบ ลักษณะของไม้ที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์มีดังนี้:

 • ไม้จริง: เช่น ไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง เหมาะสำหรับการทำกล่องหรือภาชนะที่ต้องการความแข็งแรง
 • ไม้อัด: ผลิตจากแผ่นบางๆ ของไม้ซุง ที่นำมาติดกาวและอัดด้วยความร้อน เหมาะสำหรับทำกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความคงทน
 • แผ่นชิ้นไม้อัด: ทำจากเศษชิ้นไม้ที่ถูกสับและอัดติดกันด้วยกาวเป็นแผ่น เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์หรืองานตกแต่ง
 • แผ่นใยไม้อัด: ผลิตจากเศษไม้ที่ย่อยเป็นเส้นใยแล้วนำมาขึ้นรูปใหม่เป็นแผ่น เหมาะสำหรับทำแผ่นพื้นหรือผนัง

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดึงดูดใจลูกค้า เสริมสร้างแบรนด์

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดึงดูดใจลูกค้า เสริมสร้างแบรนด์

บรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือนฉากหน้าของสินค้า เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าสัมผัสและจดจำ ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงดูดความสนใจ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ เราจะมาเจาะลึกหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ควรคำนึง เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของคุณบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

 1. ดึงดูดสายตา สร้างความประทับใจแรกพบ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรดึงดูดสายตาของลูกค้าตั้งแต่แรกเห็น โดยใช้สีสัน รูปทรง กราฟิก และข้อความที่โดดเด่น สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสินค้าและแบรนด์ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ขนมรูปสัตว์น่ารัก หรือขวดน้ำดีไซน์เรียบหรู ล้วนสามารถสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้าได้

 1. สื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจน

บรรจุภัณฑ์ควรสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้า เช่น ชื่อ ประเภท ส่วนผสม สรรพคุณ วิธีใช้ ข้อมูลโภชนาการ และวันหมดอายุ ข้อมูลเหล่านี้ควรอ่านง่าย เข้าใจง่าย และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ

 1. ใช้งานง่าย สะดวกต่อผู้ใช้

บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเปิดปิด หยิบจับ และพกพา เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของสินค้า ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อาหารควรเปิดปิดง่าย ป้องกันอาหารหกเลอะเทอะ บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการรั่วซึม และบรรจุภัณฑ์ยาควรมีช่องเก็บยาแยกเม็ด ช่วยให้ผู้ใช้หยิบยาได้สะดวก

 1. ปกป้องสินค้า

บรรจุภัณฑ์ควรมีหน้าที่ปกป้องสินค้าจากความเสียหาย เช่น การกระแทก การสั่นสะเทือน ความชื้น แสงแดด และแมลงศัตรูพืช เพื่อคงสภาพสินค้าให้ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพดีจนถึงมือผู้บริโภค

 1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย รีไซเคิลได้ หรือผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 1. สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์

บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ สื่อถึงเอกลักษณ์และจุดยืนของแบรนด์อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับเด็กควรออกแบบให้น่ารัก สดใส บรรจุภัณฑ์สินค้าหรูหราควรออกแบบให้ดูเรียบหรู มีระดับ และบรรจุภัณฑ์สินค้ารักษ์โลกควรออกแบบให้ดูเรียบง่าย เน้นความเป็นธรรมชาติ

 1. จูงใจให้ซื้อ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้า โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่า เล่นกับจิตวิทยาการตลาด หรือใช้โปรโมชั่นร่วมด้วย

 1. รองรับการขนส่ง

บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้รองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย ป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ควรคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก และรูปทรงของสินค้า เพื่อเลือกวัสดุและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

 1. ต้นทุนเหมาะสม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับราคาสินค้า ควรเลือกวัสดุและวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนโดยไม่ลดทอนคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน

 1. ทดสอบและปรับปรุง

ก่อนนำบรรจุภัณฑ์ออกใช้จริง ควรทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อดูว่าบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพตรงตามที่ต้องการหรือไม่ มีจุดไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไข

บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการธุรกิจหลายประเภท เนื่องจากมีหน้าที่หลักในการปกป้องและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพเดิมจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน นอกเหนือจากการป้องกันผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีหน้าที่สำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคผ่านการออกแบบที่โดดเด่นและสวยงาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยบทบาทที่สำคัญดังกล่าว บรรจุภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เลยก็ว่าได้